About Us


      กว่า 25 ปี จากบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก สู่กลุ่มบริษัทรับ-เหมาก่อสร้างครบวงจร

      บริษัท บี.เค.เค.(1985) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 บริษัท บี.เค.เค.(1985) จำกัด ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านขนาดและความหลากหลาย พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 490 ล้านบาท บริษัทได้พัฒนาและสร้าง สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน รวมมูลค่าหลายพันล้านบาท ซึ่งงานของเรานั้นครอบคลุมตั้งแต่ อาคารที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การวางท่อก๊าซธรรมชาติ เขื่อนป้องกันอุทกภัย โรงงานบำบัดน้ำเสีย และการก่อสร้างถนน

      วันนี้ ทีมบุคลากรและวิศวกรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงานของเรา ยังคงมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความสมบูรณ์แบบ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักซึ่งเราได้ยึดหลักการเหล่านี้เป็นแนวทางตั้งแต่ในอดีต และจะดำเนินต่อไปเพื่อให้เราแข็งแกร่งและมีความสามารถที่จะรับหน้าที่อันท้าทายในภายภาคหน้า